Bli medlem

BLI MEDLEM

Bli medlem i Gvarv Turlag

Fornavn:       Voksen

Etternavn:     Familie

Adresse:   

Postnr:      

Poststed:  

E-post:     

   

Kontigenten for et år er kr. 100,- for enkelt medlem og kr. 175,- for familie.

 

Betal kontigenten til:

 

Gvarv Turlag v/ Ingebjørg Myromslien, tlf. 959 47 654

Leikvangvegen

3810 Gvarv

 

Kontonummer: 2630 33 51662

Under Maskat. Foto: Ingebjørg

Gvarv Turlag 25 år. Foto: Sveinung