Hjem

HJEM

Gvarv Turlag

Kveldstur til Tveiten.    Foto: Sveinung

Lagets formål er å fremme frilufts- og turaktivitet i området. Vi arrangerer turer i variert skogs- og fjellterreng i sommerhalvåret, merker og rydder stier i Skåråfjell og Breisås. I 2019 hadde laget 83 km merkede stier å vedlikeholde. Alle stiene finner du under knappen TURSTIER, på trykt kart ”Turkart Sauherad” (2019) og på appen UT.NO. Laget ble stiftet i 1986 og har i starten av 2020 en medlemsmasse på 241 medlemmer.


Ved gode snøforhold, blir det kjørt skiløype med snøskuter og sporsetter i Skåråfjell. Dette er en 18 km lang rundløype, i litt krevende fjellterreng. Løypen starter ved Holtan Damtjønn. Fjell/turski, gjerne med stålkant eller feller er å anbefale. Dette er en noe krevende tur.

Trykk på knappen TURSTIER for å finne link til kart over skiløyper.

                                                                       

Ringstul, Gullnåsstulen og Kraftlaghytta, står ulåst og til fri bruk for alle. Sistnevnte ble restaurert  på dugnad i 2014, og blir nå drevet av Gvarv Turlag. Det er fire sengeplasser i hytta. For mer informasjon, trykk på knappen HYTTER.


Ved Blekketjønn står Eivinds benk, et minnesmerke satt opp i februar 2016.

Folkehelseprosjektet i Midt-Telemark.


I 2008 deltok Gvarv Turlag i et Folkehelseprosjekt i Midt-Telemark sammen med tilsvarende lag i Bø og Nome. Det ble da plukket ut tilsammen 17 turstier i våre 3 kommuner, 5 av disse er i Sauherad og ved å klikke på linkene under til høyre vil du få frem både kart og beskrivelse over stiene.

Alle Folkehelsestiene har blitt merket med logoen du ser til høyre


De 5 stiene i Sauherad er:


    1.  Kjærlighetsstien -  fra Gvarv Brygge langs elva til Farstad og gamlegt. tilbake:                        Kart.    Plakat.

    2.  Grøne gangar - fra krysset ved Gunheim til Evju Bygdetun:                                                      Kart.    Plakat.

    3.  Myllargutstien på Nordagutu - starter ved jernbanestasjonen:                                                  Kart.    Plakat.

    4.  Vardåsen - fra Holtan Damtjønn til Vardåsen:                                                                          Kart.    Plakat.

    5.  Skåråfjelltoppen - fra Holtan Damtjønn om Sudnuten, Skåråfjelltoppen, Blekketj. og tilbake:   Kart.    Plakat.Denne tavla er sponset av

Midt-Telemark Energi.

_______

  

Kveldstur til Sudnuten

Onsdag 21.september

Middels krevjande tur frå Holtan Damtjønn.

Avreise frå Gvarv stasjon

kl. 17.00.

Kjentmann er Toril Knutson


Alle er velkommen!
_____
Grimaren og Røysdalsnuten

Søndag 25. september.

les meir...
_____
Trekkfugler i Midt-Telemark

Søndag 2. oktober.

les meir...
_____
Føremeddagstur på Kjærlighetsstien (Ælvetråkket),

måndag  3. oktober

Lett tur på Gvarv.

Avreise frå Gvarv stasjon kl. 11.00.

Kjentmann er Aud/Karen Anne


Alle er velkommen!
_____
Julegløgg  ved Dyrud Damtjønn sundag 27. november.

Gvarv Turlag serverer julegløgg ved Kraftlaghytta / Dyrud Damtjønn, fra kl. 11 til kl. 14.

Bommen på Rundtomvegen opnast om vegen er kjørbar.

Obs! Vegavgift.


Alle er velkommen!
_____
Gvarv Turlag

ønsker frivillige til ansvar for vedlikehald av eksisterande stiar i Skåråfjell og på Breisås!


Ein stiansvarleg tek seg av rydding, merking, klopping av våte område og halde kontakt med grunneigar. Om det trengs større vedlikehaldsarbeid, kan det kallas inn til dugnad.


Stiane det gjelder pr. nå:


Håtveit - Store Damtjønn - Børteputten - Holmtjønn - østre sti over Raumyrkollen og til Griseryggene


Frå "Benkane" (litt før Sudnuten) - Øvre Rennetjønn - Gulnosstulen


Om dette er område du går ein deil i frå før av, og har tid å sjå til at det haldast vedlike, så er Gvarv Turlag veldig interressert i å høyre frå deg.


Meld din interresse til info@gvarvturlag.net eller ein av kånn i styret.___

 
Til info:


Ny parkering til Sulukollen:


Rett etter innkjørsel fra Rv. 36, er det en liten plass til høyre, FØR skiltet «Privat Vei»

Parker bilen din der - og gå veien opp til startpunkt for stien. Pass på å ikke stenge tilgang til jordet, høyballer eller langs vegen så større kjøretøy ikke kommer forbi. (f.eks. brannbil, tresker osv.)

Dette er avklart med grunneier.


Hilsen Styret
  

Send inn din mailadresse til:

info@gvarvturlag.net