Hjem

HJEM

Gvarv Turlag

Kveldstur til Tveiten.    Foto: Sveinung

Lagets føremål er å fremje frilufts- og turaktivitet i området. Vi arrangerer turar i variert skogs- og fjellterreng i sommarhalvåret, merkar og ryddar stiar i Skåråfjell og Breisås. I 2019 hadde laget 83 km merka stiar å vedlikehalde. Alle stiane finn du under knappen TURSTIER, på trykt kart ”Turkart Sauherad” (2019) og på appen UT.NO. Laget blei stifta i 1986 og har i starten av 2020 ei medlemsmasse på 241 medlemmer.


Ved gode snøforhold, blir det køyrd skiløype med snøskuter og sporsettar i Skåråfjell. Dette er ei 18 km lang rundløype, i litt krevjande fjellterreng. Løypa startar ved Holtan Damtjønn. Fjell/turski, gjerne med stålkant eller feller er å anbefale. Dette er en noe krevende tur.

Trykk på knappen TURSTIER for å finne link til kart over skiløyper.

                                                                       

Ringstul, Gullnåsstulen og Kraftlaghytta, står ulåst og til fri bruk for alle. Sistnemde blei restaurert  på dugnad i 2014, og blir nå drive av Gvarv Turlag. Det er 4 sengeplasser i hytta. For meir informasjon, trykk på knappen HYTTER.


Ved Blekketjønn står Eivinds benk- eit minnesmerke sett opp i februar 2016.

Folkehelseprosjektet i Midt-Telemark.


I 2008 deltok Gvarv Turlag i et Folkehelseprosjekt i Midt-Telemark sammen med tilsvarende lag i Bø og Nome. Det ble da plukket ut tilsammen 17 turstier i våre 3 kommuner, 5 av disse er i Sauherad og ved å klikke på linkene under til høyre vil du få frem både kart og beskrivelse over stiene.

Alle Folkehelsestiene har blitt merket med logoen du ser til høyre


De 5 stiene i Sauherad er:


    1.  Kjærlighetsstien -  fra Gvarv Brygge langs elva til Farstad og gamlegt. tilbake:                        Kart.    Plakat.

    2.  Grøne gangar - fra krysset ved Gunheim til Evju Bygdetun:                                                      Kart.    Plakat.

    3.  Myllargutstien på Nordagutu - starter ved jernbanestasjonen:                                                  Kart.    Plakat.

    4.  Vardåsen - fra Holtan Damtjønn til Vardåsen:                                                                          Kart.    Plakat.

    5.  Skåråfjelltoppen - fra Holtan Damtjønn om Sudnuten, Skåråfjelltoppen, Blekketj. og tilbake:   Kart.    Plakat.Denne tavla er sponset av

Midt-Telemark Energi.

_______ 
Kveldstur

Lindelia - Tjyruhjelen

onsdag 21. april

Middels krevjande rundtur.


Me møtast på Gvarv st. kl. 18.00 og kjører i følge til bomveg frå Berge (i Sætersbø) til Lindelia. Bompengar 20 kroner. Me går ein kort runde forbi husmannsplassen Lindelia, vidare S/Ø i snauhøgst ovafor Dyrud til Tjyruhjelen, ein elgjgerplass som passar til kafferast.

Følger så Rundtomvegen N/V over til me møter traktorveg til Lindelia.

Her plar vera mykje blåveis i liane viss det er rett tid.

Dette er ein kort tur men ein del bakkar. Turen tek ca 2 timar


Husk å hald avstand, sjøl om me er ute.


Turleiar: Kjentmann er Kåre Myromslien tlf: 908 63 850


Alle er velkommen!_____Til medlemmer av

Gvarv Turlag.


Pga. avlyst årsmøte har vi sendt ut saksdokumenter pr. e-post til våre betalende medlemmer. 

Frist for kommentarer/innspill ut April 2021.

Valg, årsmelding, regnskap og budsjett anses som godkjent ved overgangen til Mai 2021, hvis ingen store innvendinger.


Andre årsmøtesaker utsettes, til det er mulig å avholde årsmøte på vanlig vis.


Har du ikke fått e-posten, er betalende medlem og ønsker innsyn? Send oss din e-post adresse til: info@gvarvturlag.net


Mvh

Styret, Gvarv Turlag_____
Til info:


GT kassa som tidligere har stått ved Helleren, er flyttet til Tørrskanken.


Se webkartet for mer info
  

Send inn din mailadresse til:

info@gvarvturlag.net