Turstier

TURSTIER

Turstier

Både på Breisås og Skåråfjell er det mange km. med godt merka stier, det er også satt opp mange skilt for at du lettere skal finne fram. Dette er et kontinuerlig arbeid og vi trenger flere til å være med på dette, det gjelder oppfrisking av gamle merker, bytte ut gamle skilt, rydde langs stiene og være med å bygge klopper.

Turkart over Sauherad er tilgjengelig hos Brukås Sport. dette er et bra kart i 1 : 30.000 og hvor de fleste merka stiene er vist. Noen nye er kommet til og de kommer på kartet ved neste utgivelse.

Vi er heldige som har så fine turområder i nærheten.

Det skjer for tiden en stor arbeid i å utvikle web kart.

Du kan da kunne bruke mobil eller nettbrett til å laste ned turområdene med stier og info.


Klikk på bilde av mobil for mere info.

Merkefarge sommer og vinter.


Sommerstier utenom høgfjell.     Blå farge, kode:   1060 - R90B

Vinterløyper                                Rød farge, kode:  1080 - Y90R


Web kart på mobil og nettbrett.

Ta med deg kartet ut på mobil eller nettbrett. Finn fram til parkeringsplassen og turmål med GPS på mobilen. Trykk på bildet til høgre for informasjon og retledning:

Klikk for veiledning.


Fra Astridnatten 9.08.15

Videosnutt fra Månetjønnen.

Tørrskanken 17.4.2013        Foto: Sveinung

Grasfjell 1.05.2013            Foto: Sveinung