Styret

Gvarv Turlag


STYRET

Styret i Gvarv Turlag

Verv

Navn

Tlf. nr.

Mail adr.

Styreleder

Geir Valle

971 50 427

vallegeir@gmail.com

Nestleder

Nils Olav Haugen

975 48 259

nils_olavh@yahoo.no

Kasserer

Ingebjørg Myromslien

959 47 654

ingebjørg.myromslien@gmail.com

Sekretær

Karin Haukvik Pedersen

481 51 685

karin.hp@hotmail.com

Styremedlem

Aud Inger Slemmelid

918 16 967

aud.inger@hotmail.no

Varamedlem

Ole Gunnar Plassen

416 80 572

olgunnpl@online.no

Varamedlem

Marianne Solem

902 69 886

m-solem@Hotmail.com

Revisor

Oddvar Fjellheim

977 50.863

oddv-fje@online.no

Valgkomite

Torill Knutson

917 53 316


Valgkomite

Helge Aarnes

901 47 732


Hyttestyret

Oddvar Fjellheim

977 50.863

oddv-fje@online.no

Ansvarlege for merking og rydding av stier i Skåråfjell og Breisås

Turlaget har motorsag (batteri) til utlån. Ta kontakt med Nils Olav 975 48 259

Skåråfjell

Navn

Fra Reset til Holtanb Damtjønn m/ Vardåsen

Torstein Vegheim

Alle stiene fra Benkene og inn til Gullnåstjønna

Gunnar Holtan og Hans Einar Kjeka

Fra Holtan Damtj. til Benkene m/ avstikkere til Bordstul

Karin Landsverk og Aud Inger Slemmelid

Sti fra Berganskotet til Lindelia m/ avstikker til Dyrudpytten

Vidar Håkonsløkken

Sti fra Fugleikvegnskil til Dyrud damtj. og Helleren

Torbjørn Norendal

Fra Tveiten til Lushaugen, Maskat og Øvre Rennetjønn

Sveinung Lindtveit

Nedafor Skarsdalvgen frå Kisebekken til Bø grense.

Rolf Verpe m.fl

Breisås


Løkjedalen - Griseryggene - Årnes

Jørgen Haugen

Årnes - Einlifjell - Gangsjø

Karin H. Pedersen

RV 36 - Sulukoll  - Kringletjønn og Sulukolltj.- Einlifjell

Geir Valle

Hetterud - Kringletj. - Svarttj. - Holmtj. - Lopphus - Ljosvatn - Øygarden

Nils Olav Haugen

Håtveit - St. Damtj. - Børteputten - Holmtj. - østre sti over Raumyrkollen og til Griseryggene

Ingebjørg MyromslienFra Helgenotra.                Foto: Sveinung

Fra Folkestadåsene.          Foto: Sveinung