Hytter

HYTTER

Damhytta før              Foto: Sveinung

Under restaurering.       Foto: Sveinung

Bålplassen.                    Foto: Sveinung

Dyrud Damtjønn             Foto: Sveinung

Kraftlaghytta ved Dyrud Damtjønn.

Rundtomvegen 356, 3810 Gvarv

Hytta var et dugnadsprosjekt i 2014.


Gvarv Turlag fikk tilbud fra eierne av Kraftlaghytta om å restaurere hytta, overta ansvaret for drift og vedlikehold, og få en part i hytta.


Vi søkte Sparebankstiftelsen DNB om 50.000 kroner til restaureringen. Det fikk vi, og på årsmøte i mars 2014 ble det vedtatt at vi gikk inn for avtalen med hytteeierne.


26. september var restaureringsarbeidet ferdig. Vi har brukt 546 dugnadstimar. Det er gått med 55.000 kroner til materialer og innventar og 2.820 kroner i bompenger.

Kraftlaghytta blir nå drevet av Gvarv Turlag. Hytta står ulåst og til fri benyttelse for alle, også ikke medlemmer. Det er 4 sengeplasser i hytta, sengeklær må den enkelte ta med. Her er gasskomfyr med to bluss, kjeler, bestikk, kopper og talerkner.

Vann er det nok av i Damtjønn.

Ta gjerne med stearinlys, lampeolje, tørkeruller og dopapir.

Det er ganske bra med tryte (abbor) og noe ørret i Damtjønn, og ingen fiskekort. Fint for en hytte-/fisketur med småunger.

Tilsyn med hytta har Sveinung Lindtveit (tlf. 9178-1689) og Kåre Myromslien (tlf. 9086-3850).

For de som ikke vil gå til hytta, er det mulig å låne nøkkel til bommen på Rondtomvegen.

Den i turlaget som låner ut nøkkel, er Ingebjørg Myromslien (tlf. 9594-7654).


Ringstul.

Den gamle stallen ved Ringstul, ble satt istand av Gvarv Turlag for en del år siden. Det var den gangen Kjell Nyhus som eide den og som tilbød den til Turlaget.

Denne lille hytta har blitt, og blir mye brukt. Mange går en tur opp til Ringstul for å få litt mosjon og en god prat mens det sprakar lystig fra ovnen.

Døra på Ringstul er altid åpen for den som vil inn for en prat eller bare varme seg. Hytta har ingen senger og består bare av et lite rom.


Tilsyn med Ringstul er Karin Landsverk og Herdis Toreid

Gullnåstulen

Den gamle Gullnåsstulen ble restaurert av Gvarv Turlag for ca. 25 år siden. Den ble flittig brukt i mange år, og søndagene var hytta full både sommer og vinter.

Etter at stallen på Ringstul ble tatt i bruk, har besøkene på Gullnås avtatt betraktelig. Den er nå i relativt dårlig stand, men fremdeles koselig.

Hytta består av et rom, her er vedovn og mye ved i bua.

Også her er døra alltid åpen.

Hjertlig velkommen på hytta!

Hytter som Gvarv Turlag disponerer: